Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Tyto „Zásady ochrany osobních údajů“ vám odpoví na otázky, jaké informace shromažďujeme a jak je používáme (dále jen „Zásady ochrany osobních údajů“). Do dokumentu jsme rovněž zahrnuli informace, jak předcházet shromažďování či sdílení vašich osobních dat. V případě jakékoli změny tohoto dokumentu zveřejníme jeho nové znění na tomto místě. Jakékoli úpravy se budou vztahovat na všechny informace shromážděné společností Ecomail.cz, s.r.o., včetně informací již shromážděných.
Jsme si vědomi významu ochrany osobních údajů a soukromí našich zákazníků, a proto při uchovávání a zpracování vašich osobních údajů postupujeme v souladu s platnými právními předpisy, zejména se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, se zákonem č.127/2005 Sb. o elektronických komunikacích a dále dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku, jakož i příslušných norem Evropské unie. Z těchto předpisů pak vycházejí i naše Zásady ochrany osobních údajů.

Jaké informace shromažďujeme a jak je využíváme?

Shromažďujeme informace o vašich návštěvách na internetových stránkách ecomail.cz a ecomailapp.cz. Jsou to informace o poskytovateli připojení, typu prohlížeče, operačním systému, stránkách, které jste u nás navštívili a datech a časech přístupu. Uvedené údaje využíváme pro zlepšení naší elektronické prezentace a aplikace. Současně také evidujeme, z jakého místa na webu jste přišli.
Z osobních údajů evidujeme pouze Váš přihlašovací mail. Tyto informace jsou použity pouze pro potřeby přihlášení k Vašemu účtu.
Ecomail.cz nikterak neeviduje a neukládá žádné platební údaje. Pro příjem platby používá Ecomail.cz služeb třetích stran.
Uživatelé mohou své osobní údaje kdykoliv změnit.

S kým sdílíme Vaše osobní informace?

Ecomail.cz, s.r.o. neposkytuje Vaše osobní informace žádné třetí straně, veškeré informace využíváme pouze pro vlastní potřebu evidence

Jak používáme cookies a obdobné technologie?

Ecomail.cz, s.r.o. používá cookies, tags a podobné technologie za účelem zvýšení spolehlivosti a uživatelského komfortu webových stránek. Tyto technologie nám umožňují poskytnout vám informace přizpůsobené vašim potřebám a jejich efektivní administraci. Pokud k technologii cookies nemáte důvěru, lze je ve vašem prohlížeči zakázat. V nápovědě ve vašem prohlížeči o této technologii naleznete obecné informace i návod, jak cookies zakázat.

Jak Vám mám sdělit, že nechci být kontaktován za účelem propagace?

Pokud nechcete dostávat žádné propagační nabídky, sdělte nám to libovolnou formou: e-mailem, telefonem nebo poštou na adresu Ecomail.cz, s.r.o., Na Mlejnku 18, Praha 4, 147 00. Vaše jméno bude vyřazeno nejpozději do dvou pracovních dnů.

Jak jsou moje informace chráněny?

V Ecomail.cz, s.r.o. klademe velký důraz na bezpečnostní politiku, mlčenlivost zaměstnanců, dodržování vnitřních směrnic a výběr smluvních partnerů. Zachováváme důvěrnost komunikací, zpráv, provozních a lokalizačních údajů v souladu se zákonem o elektronických komunikacích. Pro zpracování osobních údajů volíme nejnovější technické prostředky umožňující jejich maximální ochranu. Používáme odpovídající fyzické, elektronické a řídící záruky k ochraně informací, které jste nám poskytli.